joi, 24 noiembrie 2016

Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, secția arii protejateSubsemnatul Goța Ioan Alexandru, președinte al Asociației Eco-Breite Sighișoara, Str. Gh. Lazăr nr. 10 prin prezenta doresc să sesizez un aspect legat de rezervația „Stejarii Multiseculari de la Breite”, situație care care se agravează pe zi ce trece.

De mai bine de zece ani rezervația se confruntă cu o invazie masivă de cărpiniș îndeosebi în partea de mijloc și de sud a rezervației. Subsemnatul am comis măsurători comparative și am ajuns la concluzia că aproape 30% din jumătatea de sud a rezervației este invadată de cărpiniș tânăr (dar și salcie și mesteacăn) în mod compact, în unele locuri perdelele compacte ridicându-se până la înălțimea de 10 metri (vezi studiul comparativ de mai jos efectuat cu ajutorul Google Earth). Situația a fost și este cunoscută de către actualul administrator pe tema aceasta a și avut loc în vara anului 2014 o întâlnire informală pentru căutarea unei soluții rămasă fără niciun fel de urmări.

Asociația Eco-Breite este unul dintre co-autorii planului de management al respectivei rezervații, plan de management conceput în anul 2007 și aprobat de secția Monumentele Naturii din Academia Română. Țin să menționez că în ultimii doi ani am monitorizat rezervația și nu am remarcat niciiun fel de activitate de conservare care să fie practicată de către actuala administrație.

Faptul a fost sesizat specialiștilor în domeniu. Opiniile în unanimitate converg spre ideea că dacă nu se va interveni rapid pentru îndepărtarea cărpinișului acesta va pune iremediabil în pericol soarta arborilor multiseculari prin „sufocare” lentă. Modele de acest gen avem exact în aceeași zonă, în perimetrul împădurit din zona „Grădina Mare” unde există câteva zeci de stejari multiseculari morți înglobați de o pădure tânără de carpen.

Am făcut cunoscută problema și autorităților locale cu care am fost la fața locului (Primarul Ovidiu Mălâncrăvean și vice-primarul Toth Tivadar) ca reprezentanți legali ai proprietarului terenului (Consiliul Local Sighișoara). Au fost trimise trei scrisori oficiale către actualul administrator Asociația „Progresul Silvic” prin care au fost rugați să trimită un reprezentant pentru a discuta starea rezervației. Din păcate autoritățile locale au fost ignorate total.

Din contractul de management pe baza căruia a fost acordată de către ministerul dumneavoastră administrația Sitului Natura2000 Podișul Hârtibaciului-Valea Trânavelor (care include și administrarea ariei protejate „RezervațiaStejarii Multiseculari de la Breite, Sighișoara”) se stipulează clar obligația dministratorului ariei protejate de a colabora permanent cu toți factorii interesați.

Tot în același plan de management, Asociația „Progresul Silvic” actualul administrator se obligă să prezinte anual un raport de activitate către Ministerul Mediului.

Asociația Eco-Breite find unul dintre factorii direct interesați de buna administrare a acestui patrimoniu, în virtutea Legii 544/2001 vizând liberul acces la informațiile de interes public, solicităm să ne înaintați toate rapoartele prezentate de către Asociația „Progresul Sivic” în ultimii 6 ani calendaristici (2010-2016). Vă rugăm să binevoiți a ni le înainta (dacă este posibil) în format electornic (pentru a le putea face publice) dat fiind faptul că pe site-ul oficial al Asociației „Progresul Silvic” acestea nu pot fi găsite așa cum ar trebui să fie în mod firesc.


Vă mulțumesc
Alexandru Goța
Președinte Asociația Eco-Breite
str. Gh. Lazăr nr. 10 Sighișoara
tel: 0756 752 182                                                                       Sighișoara, 24.11.2016Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu