joi, 19 ianuarie 2017

Solicitare Ministerul Justiției


Subsmnatul Gota Ioan Alexandru, în virtutea Legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice, vă adresez următoarele întrebări, ale căror răspunsuri ne pot ajuta la derularea dezbaterii publice în care ați lansat cele două proiecte de ordonanță de urgență, privind grațierea unor pedepse, respectiv pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală.

A. Referitor la OUG privind grațierea unor pedepse.

1. Care este temeiul pentru care nu ați inclus în lista de infracțiuni exceptate de la grațiere infracțiunile asimilate faptelor de corupție, definite de art. 5 alin. 2 și incriminate de art. 10-13 din legea 78/2000. 
2. Care este temeiul pentru care nu ați inclus în lista de infracțiuni exceptate de la grațiere infracțiunea de abuz în serviciu, în toate formele sale, și unele infracțiuni grave de evaziune fiscală. 
3. Care este numărul exact al persoanelor care vor beneficia de grațiere, așa cum rezultă el din statisticele Administrației Naționale a Penitenciarelor. Nota de fundamentare a ordonanței de urgență nu conține această infoemație. 
4. Care este temeiul introducerii termenului de un an pentru plata despăgubirilor pe care trebuie să le plătească persoanele grațiate. Ce instituție ar trebui să urmărească plata acestor sume și care este procedura de urmat în cazul în care se revocă grațierea ca urmare a neplății. Nota de fundamentare și textul OUG nu oferă aceste informații. 
5. Care este temeiul pentru care sunt grațiate și pedepsele pronunțate cu suspendarea executării, din moment ce unica justificare a măsurii grațierii este aglomerarea penitenciarelor.

B. Referitor la OUG privind modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură Penală.

Deși Curtea Constituțională, prin decizia 405/2016, doar a interpretat sintagma „îndeplinește în mod defectuos” în sensul „îndeplinește prin încălcarea legii”, intervenția legislativă pe care o preconizați este mult mai amplă și deloc motivată în nota de fundamentare. Prin urmare:
1. Care este temeiul pentru care a fost dezincriminat abuzul în serviciu care cauzează o pagubă materială mai mică de 200.000 de lei sau care cauzează prejudicii de natură nepatrimonială. 
2. Care este temeiul pentru care limitele de pedeapsă pentru abuz în serviciu au fost scăzute de la 2-7 ani la 6 luni-3 ani. 
3. Care este temeiul pentru care ați introdus prevederea conform căreia, în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, „Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. 
4. Care este temeiul pentru care ați dezincriminat neglijența în serviciu. 
5. Care este temeiul pentru care, modificând art. 301, alin. 1 din Codul Penal, ați dezincriminat infracțiunea cunoscută în termeni populari sub numele de „nepotism”.

În conformitate cu Legea 544/2001 v-aș ruga să-mi răspundeți punctual în termenul legal prevăzut pe adresa mea de e-mail alexandrugota@yahoo.com

Vă mulțumesc
Alexandru Goța
Sighișoara

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu