vineri, 5 februarie 2016

Legile nu sunt interpretabile!

Pentru că la ultima ședință ordinară a Consiliului Local s-a creat o controversă, vin aici cu un citat clar din Legea administrației publice locale 215/2001ART. 42 (1) Şedinţele consiliului local sunt publice.

 (2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română.
(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativteritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.


După cum se vede, legea este fără niciun echivoc. O hotărâre de consiliu local nu poate înlocui o lege iar dacă CL Sighișoara a adoptat în trecut o astfel de hotărâre, ea este nulă din start.

Personal am avut experiențe contondente cu fostul primar, penalul Dăneșan care a refuzat să înceapă o astfel de ședință "atâta timp cât dl. Goța este în sală" (ca să-l citez exact). Desigur că nu am ieșit astfel că fostul primar nu a mai participat la ședință. Ulterior alți domni consilieri deranjați poate la fel de mult de către subsemnatul au încercat să strecoare chestii de genul "Goța nu poate participa decât ras, tuns, la costum și nu în sandale".

Deci, ca să fie clar, ședințele fie că sunt ordinare sau extraordinare sunt publice, deci nu văd de ce vreun jurnalist ar trebui să se acrediteze în prealabil.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu