joi, 25 februarie 2016

Și a fost ședința de CL din 25 februarie 2016

O ședință uimitor de liniștită (cu excepția unor mici înțepături sau derapaje). Semn că pe piața politică sighișoreană au început tatonările și tratativele preelectorale. Se configurează alianțe,se pregătesc trădări, se fac permutări se acumulează așii din mânecă. Ba se mai și joacă la cacealma Vom relua punct cu punct ședința de astăzi.


1. Raportul de activitate al Instituției Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2015


2. Plângere prealabilă, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3936/15.02.2016, prin care doamna Rațiu Anca –Silvia solicită modificarea în parte a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 3/28.01.2016 privind aprobarea bugetului municipiului Sighișoara pentru anul 2016

3. Informare privind creanțele societății S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara la data de 31.12.20154. Informare privind imobilul clădit, situat în str. G. Coșbuc nr. 2, Sighișoara5. Proiect de hotărâre privind desfășurarea ediției a XI- a a Festivalului ”Sighișoara Blues Festival” 2016 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole ”Mihai Eminescu”, a foaierului acestei săli, precum și a sălii festive a municipiului6. Proiect de hotărâre privind desfășurarea și susținerea proiectelor și activităților Fanfarei Sighișoara7. Proiect de hotărâre privind desfășurarea și susținerea activității de interpretare artistică și spectacole de promovare a imaginii municipiului Sighișoara de către Toboșarul Cetății8. Proiect de hotărâre privind susținerea activității Clubului Atletic Municipal Sighișoara, în anul 20169. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ- teritoriale pe anul 201610. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică- la Spitalul Municipal Sighișoara11. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundația Veritas Sighișoara12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația Veritas Sighișoara13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația ”Pentru Familia Creștină”14. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale și de soluționare a situațiilor identificate, precum și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 194/26.11.201516. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Hetiur, str. Principală, nr. 99-100, în care funcționează Grădinița cu program normal Hetiur17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara18. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale19. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Sportivă Handbal Club Municipal Sighișoara pentru antrenamente, jocuri de pregătire și jocuri oficiale20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 21. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere 22. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara pe anul 2016 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara24. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare înghețată 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe din fondul locativ 26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințăDiverse


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu