joi, 11 februarie 2016

Maternitatea a născut (și) un proiect mort

Legea 422/2001 privind Protecția Monumentelor Istorice

ART. 59
Pâna la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 9 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 metri în localitati urbane a 200 metri în localitati rurale si 500 metri în afara localitatilor masurata de la limita exterioara de jur-împrejurul
monumentului istoric.

Am început cu acest extras din lege pentru că una dintre obiecțiile ridicate la varianta de construire a unui corp nou de clădire în perimetrul spitalului municipal (marcat cu roșu) este statutul acestuia de clădire monument istoric (ne place sau nu, asta este situația de fapt). Complexul se află pe lista monumentelor istorice la poziția 748, MS-II-m-B-15850

Și pentru că am avut o discuție pe exact această temă cu un bun prieten și pasiunea de jurnalist mă obligă să scotocesc tot felul de detalii și variante am apelat la un instrument la îndemâna tuturor (cu condiția să dai dovadă de probitate). Google Earth. Acesta are și facilitatea de a măsura cu o toleranță de sub un metru distanțe între două puncte (linia galbenă în imagini). Am încrercat enșpe variante între enșpe puncte. Nu există nicio posibilitate de a construi la o distanță mai mare nu de 100 metri cum spune legea dar nici de 60 metri. Amplasamentul corpurilor de clădire nu oferă nicio astfel de posibilitate!

Cine nu crede poate să verifice și în teren cu un aparat GPS.

Astfel, apare un obstacol aproape insurmontabil pentru varianta apărută de curând de a adăuga o clădire nouă în incinta spitalului. S-ar putea purcede la o construcție nouă doar în două variante posibile. Încălcarea legii patrimoniului (cine își asumă un astfel de risc?!) sau declasificatea clădirilor spitalului de pe lista națională (cu șanse aproape nule). 

P.S. O primă reacție vine din partea unei doamne arhitecte care face precizarea că s-ar putea totuși construi cu aviz de la Comisia Monumentelor Istorice. Ca întotdeauna trebuie mers pe lege și iată ce găsim:

Art 9 (1).Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitata pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, in functie de trama stradala, relief si caracteristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura conservarea integrata si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit.
2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, in conditiile legii.
(3) Autoritatile publice locale competente vor include in planurile urbanistice si in regulamentele aferente zonele de protectie delimitate conform alin. (2)
 
A fost făcută o astfel de delimitare? Dacă da, de ce nu este făcută publică mai ales că cel puțin de două ori a fost invocat numele arhitectului șef Răzvan Șipoș?!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu